ZT INDUSTRY-a hoş geldiňiz

Gapylary öndürmekde öňdebaryjy hökmünde ýokary hilli önümleri we satuwdan soňky hyzmaty hödürleýäris.

Näme üçin bizi saýlaýar?

Biz diňe bir müşderiniň tejribesine üns bermän, önümiň iň ownuk jikme-jikliklerine hem üns berýäris.

 • Hil kepilligi

  Hil kepilligi

  Önüm önümçiliginiň hilini üpjün etmek üçin ýokary hilli materiallar

 • Professionallaşdyrylan hyzmatlar

  Professionallaşdyrylan hyzmatlar

  Önümler müşderiniň çyzgylaryna görä düzülip bilner

 • Gurnama gollanmasy we Satuwdan soň hyzmat

  Gurnama gollanmasy we Satuwdan soň hyzmat

  24 sagat onlaýn müşderi hyzmaty

Meşhur

önümlerimiz

Önümlerimizde müşderileriň dürli isleglerini kanagatlandyryp bilýän dürli görnüşler, amaly goşundylar we owadan görnüş bar.

7 ýyllap gapylary öndürmekde ýöriteleşen önümler bütin dünýä eksport edilýär.

biz kim

ZT Industry, ýokary hilli togalanýan gapylary öndürmekde we oturtmakda ýöriteleşen kompaniýa.Kompaniýamyz 2011-nji ýylda döredildi we ýyllar boýy tejribämiz, ussatlygymyz we ajaýyp önümlerimiz bilen tanalýan pudakda öňdebaryjy güýje öwrüldik.
Dolandyryjy ýapyk gapylarymyz, müşderilerimize ýokary derejeli howpsuzlyk, çydamlylyk we ygtybarlylyk üpjün etmek üçin niýetlenendir.Olar abraýly üpjün edijilerden alnan ýokary hilli materiallardan ýasalýar, iň kyn şertlere çydap biljekdigini we jaýyňyzy uzak wagtlap goramagy üpjün edýär.

 • hyzmatdaş1
 • hyzmatdaş2
 • hyzmatdaş3
 • hyzmatdaş4
 • hyzmatdaş5
 • hyzmatdaş6
 • hyzmatdaş7
 • hyzmatdaş8
 • hyzmatdaş9
 • hyzmatdaş10
 • hyzmatdaş11
 • hyzmatdaş12
 • hyzmatdaş13
 • hyzmatdaş14
 • hyzmatdaş15
 • hyzmatdaş16